NyugalomFilmforgatókönyv Bartis Attila azonos című regényéből

A történet a rendszerváltás utáni években játszódik, és egy anya és fia közti drámai
alapszituációra épül. A férfi főhős anyjával, a valaha ünnepelt színésznővel él együtt, aki
miután karrierje kettétört, tíz éve nem mozdult ki a lakásból. Az anya egy őrült magánmítosz
mániás rituáléjait ismétli - és ismételteti el fiával. A tehetetlen egymásrautaltságban a szeretet
és gyűlölet kötelékei béklyózzák őket egymáshoz. Érzelmi patthelyzet foglyai - ez a
nyugalom szó első, „nyitó” értelme. A teljes filmszinopszist olvashatja el.