Kitüntetések március 15. alkalmából

A Magyar Köztársaság elnöke - a miniszterelnök előterjesztésére - nemzeti ünnepünk, március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából Kossuth-díjat adományozott:
Várady Szabolcs József Attila-díjas írónak, költőnek, műfordítónak, a Holmi szerkesztősége versrovat vezetőjének, nagyhatású lírai életművéért, valamint a költészet fáradhatatlan kritikai propagálásáért, folyóirat- és kiadói szerkesztői munkásságáért, műfordításaiért,
Végel László írónak, újságírónak, szerkesztőnek, irodalmi munkásságáért, különös tekintettel szépprózai műveire, művészi esszéire, esszéregényeire és naplóira, amelyek a kisebbségi-vajdasági lét megragadó epikus felidézését egyesítik a politikai gondolkodó elmélyült és szenvedélyes érvelésével.

A köztársasági elnök Széchenyi-díjat adott át:
Angyalosi Gergelynek, az irodalomtudomány kandidátusának, József Attila-díjas irodalomtörténésznek, kritikusnak, az MTA Irodalomtudományi Intézete osztályvezetőjének, irodalomelméleti és történeti munkáiért, nagyhatású és sarkalatos jelentőségű francia teoretikusok (Barthes, Derrida) magyarországi meghonosításáért, kritikai esszéisztikájáért és vezető irodalombírálói munkásságáért, valamint kiváló tanári munkájáért.
Margócsy István József Attila-díjas irodalomtörténésznek, kritikusnak, az ELTE BTK tanszékvezető egyetemi tanárának, a XIX. századi magyar irodalom történetét új megvilágításba helyező alapvető kutatásaiért, a műfajt megújító irodalombírálói munkásságáért, valamint jelentős tanári tevékenységéért.
Thomka Beátának, az irodalomtudomány doktorának, a Pécsi Tudományegyetem BTK egyetemi tanárának, a PTE Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetőjének, iskolateremtő tanári tevékenységéért, irodalomelméleti és kritikusi munkásságáért, a modern irodalom- és művészelméleti szakirodalom magyar nyelvű gyűjteményeinek létrehozásában játszott alapvető szerepéért.

A Kossuth- és Széchenyi-díjakat március 15-én a köztársasági elnöktől vehették át a kitüntetettek.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából március 15-e alkalmából, kimagasló színvonalú munkája elismeréseként átadta:

Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje (polgári tagozata) kitüntetést többek között:
Kányádi Sándor Kossuth-díjas írónak, költőnek, a magyar irodalom közösségi elvű hagyományainak folytatásáért, az erdélyi kisebbségi lét mindennapjait az anyanyelv megtartó erejével ábrázoló irodalmi munkássága elismeréseként.

Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal (polgári tagozata) kitüntetést más művészek és tudósok társaságában átadta:
Méray Tibor Kossuth-díjas újságírónak, írónak, az 1956-os forradalom eszméihez és célkitűzéseihez való hűségéért, emlékének következetes ápolásáért, a Magyarország felemeléséért és demokratizálásáért folytatott több évtizedes áldozatos munkássága elismeréseként és
Tandori Dezső Kossuth-díjas írónak, költőnek, műfordítónak, a magyar irodalom megújításában való tevőleges részvételéért, sokoldalú, rendkívül termékeny alkotói, műfordítói munkásságáért.

Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta mások mellett:
Garaczi László József Attila-díjas írónak,
Galgóczy Árpád József Attila-díjas költőnek, műfordítónak,
Dr. Tarján Tamás József Attila-díjas irodalomtörténésznek, az ELTE egyetemi docensének,
Tóth Bálint  József Attila-díjas írónak, költőnek, műfordítónak.
 

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést többek között Törő István írónak, költőnek, újságírónak adta át.

József Attila-díjat adományozott a kiemelkedő irodalmi tevékenységéért:
Bán Zoltán András kritikusnak, szerkesztőnek, prózaírónak,
Csehy Zoltán költőnek, műfordítónak,
Egressy Zoltán drámaírónak,
Kada Júlia műfordítónak,
Kiss Ottó gyermek- és prózaírónak,
Kulin Ferenc irodalomtörténésznek,
Lövétei Lázár László költőnek,
Radics Viktória műfordítónak, írónak, kritikusnak,
Solymosi Bálint prózaírónak,
Tábor Ádám költőnek és esszéírónak,
Vass Tibor költőnek,
Visky András költőnek, dráma- és esszéírónak és
Zsávolya Zoltán költőnek és prózaírónak.

Balassa Péter-díjat adományozott a művészet területén elért esszé- és tanulmányírói teljesítményéért: Takáts József irodalom- és eszmetörténésznek.

Balázs Béla-díjat kapott a mozgókép területén kifejtett kiemelkedő alkotói, valamint művészi és tudományos tevékenységéért: Forgách András forgatókönyvíró, dramaturg.

A díjakat a kitüntetettek Hiller István oktatási és kulturális minisztertől március 14-én, az Iparművészeti Múzeumban vehették át.

Március 15-én a Művészetek Palotájában került sor más díjak mellett a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja kitüntetések átadására.
A díjat kapta:
Darvasi László József Attila-díjas író, költő, újságíró műfajgazdag irodalmi munkássága elismeréseként. A magyar irodalom középnemzedékének egyik legjelentékenyebb és legtermékenyebb alkotója. Német nyelven hat könyvét adták ki, de munkáit angol, francia, spanyol, szerb, szlovák, orosz nyelvre is lefordították.
Tóth Krisztina József Attila-díjas író, költő, műfordító az olvasók és a szakma számára egyaránt izgalmas, sokoldalú irodalmi munkássága elismeréseként. Maradandó élményt nyújtanak a francia költészetet megismertető műfordításai, versei, gyermekversei, novellái.

Márciusi Ifjak Díjban részesült sokak társaságában:
Dunajcsik Mátyás író, műfordító az ELTE Bölcsészettudományi Karának esztétika-portugál, majd francia szakán tanult. Az ezredfordulón jelentkezett írásaival; versei, novellái számos irodalmi folyóiratban megjelentek. 2004-től tagja a József Attila Körnek, 2006-tól a Magyar PEN Clubnak. Első önálló kötete Repülési kézikönyv címmel 2007-ben jelent meg. 2008-ban Bródy Sándor-díjat kapott. 2005-től jelentet meg kritikákat szépirodalmi művekről és filmekről folyóiratokban, világirodalmi esszéit, tanulmányait a Nagyvilág és a Puskin utca című folyóirat közli.

Az irodalom jeles képviselői mellett a további díjazottakról részletesen az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján olvashatnak: Kossuth- és Széchenyi-díjak, Március 15-ei kitüntetések, Művészeti díjak.