metaXa

metaXa

Egy mondat, két nő, és a férfi (majdnem) belehal. A MetaXa hőse két asszony szerelme közt őrlődik. Művészlélek, aki a helyét nemcsak az érzelmek világában, de általában véve a világban sem leli. Megcsömörlik és elkárhozik. Ám eközben Garaczi regénye - a kalandos történettel együtt - a tanulságot és a tanulhatatlanságot, az ember örök balgaságának tapasztalatát és a mindent felülíró irónia receptjét egyaránt olvasójára örökíti.


MetaXa

Részletek a regényből


Délelőtt a doktornő asztalán láttam egy ollót, és az jutott eszembe, hogy egy pillanat alatt végezhetnék vele, hogy az emberi élet milyen kiszolgáltatott és törékeny; kivert a veríték, és legszívesebben a földre vetettem volna magam. Fehér köpenyt viselt, aminek az alja (szerintem legalábbis) rövidebb volt, mint az ilyen helyeken szokás. Keresztbe tette a lábát; én összezárt térddel ültem előtte. A napfény megcsillant a kis kanálon a kávéspohárban. Tegnap este érkeztem, ez volt az első beszélgetésünk.

- Hogy érzi magát? Tetszik a szobája?


Szilágyi Ákos: Garaczi László: garaczi lászló: metaXa

PALLÁDIUM-DÍJ 2007

A Palládium Alapítvány idei díjazottai: szépirodalom: Garaczi László: metaXa; Kemény István: Élőbeszéd. Képzőművészet: Gaál József: Samsára, önálló kiállítás. Különdíj: Galgóczy Árpád: Furcsa szerelem c. gyűjteményes kötetéért és egész műfordítói életművéért. A szellemtudomány-témakör idei díját Hudi József és Köblös József A pápai református kollégium diákjai 1585-1861 című munkája kapta a protestáns iskolatörténet társadalomtörténeti irányú megújításáért. Kövér György laudációját terjedelmi okokból nem tudjuk közölni. A teljes szöveg megtalálható az alapítvány honlapján (www.palladiumalapitvany.hu).


Bodor Béla: Tömbszerű, zümmögő, dallamos: MetaXa

Úgy filozofál Garaczi, ahogyan József Attila teszi olyan verseiben, mint az Eszmélet, A bűn, vagy a Modern szonett. Nem a szereplőivel tárgyaltat meg filozófiai kéréseket (ami akaratlanul is többnyire iróniába csúszna át), hanem fikció-univerzuma elgondolásának a lényege a reális és a teremtett világról való módszeres gondolkodás.


Margócsy István: Nyelvi mozi

Az ÉS könyve januárban - Garaczi László: metaXa

Különös, elvarázsolt világba viszi olvasóját Garaczi László új regénye - könyvében hatalmasan áradó, bonyolultan szerteszét indázó, sokféleképpen szaggatott, egyszerre roppant gazdag és a hiányokkal mégis rafináltan eljátszó, töredékes szöveget olvasunk, ráadásul olyan szöveget, mely mindvégig, megszakítás nélkül egy mondatban hangzik fel, valamilyen tagolatlan egység óhaját vagy ábrándját ébresztvén fel. Az olvasó majdhogynem észrevétlenül vonódik, s előre haladván egyre mélyebben, bele a regény szövegébe, szövetébe, azaz világába - egy idő után szinte észre sem veszi, hogy miféle beszédet hall, miféle megnyilatkozást olvas: önmaga is részévé válik a megelevenített világnak.


Milián Orsolya: Az áttűnés poétikája

Történet- és cselekményorientáltnak (ha eljutott idáig): van benne szex, szerelem, gyengédség, barátság, rozmár, Amerika, Európa, Magyarország, május, nyár, tél, WTC-torony, zene, zene, zene, csempészet, szanatórium, (ön)gyilkosság, gyerekkor, II. világháború, cronenbergi biohorror, etc.


Bombitz Attila: Nyelvi mozi


A gondolatritmus felfokozott szabályai szerint rendkívül gyors ütemû, idõt és teret, az elbeszélõi alakzat tudati síkját többszörösen metszõ mozizásban lehet részünk Garaczi László legújabb, Metaxa címû regényének olvasásakor.


Kritikusi kerekasztal Garaczi MetaXájáról

Bánki Éva, Bónus Tibor, Sárközy Bence, Tönkő Vera beszélgetése

BÓNUS TIBOR: Én választottam ezt a regényt. El kell, hogy mondjam, hogy ez egy vakválasztás volt, abban az értelemben, hogy én ezt a könyvet – legalábbis ebben a formájában – még nem olvastam, amikor kiválasztottam. Semmiképp sem arról van szó tehát, hogy ezt a könyvet nagyon szerettem volna. A szerzõhöz, pontosabban szövegeihez régi, intim kapcsolat fûz, ezért gondoltam, hogy ezt a könyvét fogom választani.


AppendiX a metaXa-beszélgetéshez

Kezdem egy zenei anekdotával. Egyszer megkérdezték Brahmsot, hogy tetszett neki a koncert. A tempó? Ja, igen, a tempó, az jó volt, különösen a brácsásé tetszett.

Elolvasván a metaXá-ról folytatott beszélgetést, azt kell mondanom, nekem viszont mindegyik „hangszer” „tempója” tetszett, mindenkivel és mindennel egyetértek. Na de akkor ez azt jelentené, hogy mindennek az ellenkezõjével is? Legyen inkább ez: minden tetszik, de semmivel nem vagyok megelégedve. (Avagy: gondolta a fan.)