Róla megjelent

Bónus Tibor: Garaczi László

Róla - Monográfia

A monográfia Garaczi László műveinek szövegmagyarázatát tűzte ki célként, vagyis a szoros szövegolvasás elvét szem előtt tartva igyekszik elvégezni feladatát. A részletes poetológiai vizsgálatot ugyanakkor irodalomtörténeti kérdésekkel, az irodalom általános elméleti problémáival egyaránt összekapcsolja. De az ezredvégi magyar és külföldi irodalom kontextusát s Garaczi egyes szövegalakító eljárásainak történeti előzményeit is hasonlóan figyelembe veszi.