Könyv

metaXa

Egy mondat, két nő, és a férfi (majdnem) belehal. A MetaXa hőse két asszony szerelme közt őrlődik. Művészlélek, aki a helyét nemcsak az érzelmek világában, de általában véve a világban sem leli. Megcsömörlik és elkárhozik. Ám eközben Garaczi regénye - a kalandos történettel együtt - a tanulságot és a tanulhatatlanságot, az ember örök balgaságának tapasztalatát és a mindent felülíró irónia receptjét egyaránt olvasójára örökíti.


Gyarmati nő

Válogatott próza

A posztmodern fordulatait alkalmazó korábbi és új novellákban a személyes, ironikus látásmód és az új jelentésekkel telített fogalmak közti feszültség teremt eleven, derűs és bravúrosan ironikus nyelvet, amellyel igényesen, mégis szórakoztatóan közölhető minden, ami az írói látótérbe kerül. A rövid epikai szövegekben a legkülönfélébb kulturális nyelvi törmelékek alkalmazása az ábrázolás fontos eszközévé válik.

A könyvet a szerző fényképfelvételei illsztrálják.


Ambaradan

Garaczi László európai hírű író. Hogy miért, azt aligha kell magyarázni a magyar irodalmat kedvelő olvasónak. Kikerülhetetlenek különös, egyéni hangú írásai. Ambaradan című könnyed, szatirikus könyvében magunkkal nézhetünk szembe:


Nevetnek az angyalok

47 bagatell

"Nemrég olvastam egy vitairatot, és abban egy hiányjegyzéket a kortárs magyar irodalommal kapcsolatban. »Fontosság, közösség, ellenállás, Beethoven-nyitány, meg minden.« Ugyancsak mostanában láttam egy thrillerben, hogy a rendőr, miután kinyírja a kábítószer-kereskedő családját, elmagyarázza a sarokban reszkető dilernek, hogy ő, a maga részéről, nem szereti a nyálas Mozartot, mert ő a tettek embere, és ezért a Beethoven-nyitányok a kedvencei. Valószínű, hogy Beethoven nem egészen ugyanazt jelenti a tanulmányíró és a pszichopata rendőr számára.


Az olyanok, mint te

Három színdarab

Aki az alvó fölé hajol, és hallja, hogy álmában ropog a hó a talpa alatt; akinek közömbös tekintetében a naponta kielégülő szenvedélyek nyugalma fénylik; akinek tüsszentése felkavarja az évszázados port a padláson; akit elviselhetetlen fájdalom tűz késhegyre; aki magyarázkodik és nem szeret; akinek közelében beesteledik; aki szeret és néma; az olyanok, mint te.

Garaczi László"ERIKA Ellopod és elkajánkodod az életünket!

EGON Inkább felszentelem.


Pompásan buszozunk!

Egy lemúr vallomásai 2.

"Apám aláírásában a kezdőbetű fél oldal, több helyen átszaggatja a papírt, ezzel a fergeteges és grandiózus Gé-vel nem tanácsos viccelődni. Aki egyszer találkozik Apám Gé-jével, más szemmel néz rá, ez az ember még sokra viszi. Aláírás­hamisítás szóba sem jöhet, évekig gyakorolok, silány utánzatokra telik csupán. Csodálom és imádom őt ezért a Gé-ért.


Mintha élnél

Egy lemúr vallomásai 1.

Eldobtam a kenyérhéjat, rám kiáltott, vedd fel, és csókold meg, különben megvakulsz. Megint jött, ugyanazt szajkózta, elvertük. Megvertük Istenkét. Újra jött, újra megvertük. Kővel dobáltuk, és ez a hamuszín, kancsal törpe nem szaladt el, csak komolyan nézett ránk, majd megfordult, és behúzott nyakkal kisétált az udvarról, miközben hátán, fején puffogtak a lövedékek. Mint aki ajándékba kapja a szenvedést. Este megkérdeztem otthon, hogy van-e Isten, de Apu rámszólt, hogy máskor ilyet meg ne halljon.


Bálnák tánca

Három színpadi játék


Imoga, Mizantróp, Jederman


Imoga(kutyakomédia)Komédia egy felvonásbanSzereplők: Istugén a helyi kiskirály; Földi Mása, a helyi kiskirályné; Cobor, a főkönyvelő; Imoga, Cobor fia; Ocella, kocsmáros; Dorka, Ocella lánya; Herr Herman; Frau Herman; Kukéró bácsi.Szöveg itt olvasható elMizantróp


Nincs alvás!

"Aztán fölkeltem, és meghaltam. Teljesítettem a rám kirótt napi penzumot: ádáz kézitusába keveredtem egy utcakölyökkel, titkolt szerelem lángja perzselte szívemet, bemagoltam a Ruhr-vidéket, felköszöntöttem a Maca nénit, egy tükörrendszer segítségével megnéztem a fantomos filmet a tévében, aztán fejemre húztam a takrócot, és súlyos szempilláimat lassan és végleg leeresztettem." A szerző maga "keserű és kiábrándult könyvnek" tartja a novellagyűjteményt, de kritikusai gyakran éppen a humorát emelik ki.


Tartsd a szemed a kígyón!

Az irodalom veszít a presztízséből, mert veszít a fontosságából, ezt jó dolognak tartom, mert igaznak; eddig az irodalom volt, lehetett az egyetlen hely, amely emlékeztetett minket (ha olykor nagyon is felemás módon) elrabolt, elvesztett szabadságunkra – most majd lesz nekünk egy parlamentünk, majd az gondoskodik minderről, szabadság, egyenlőség, testvériség, az irodalom pedig megint az lesz, ami ebben az országban ritkán, irodalom, magával definiálván magát, s hogy hogyan, az is rejtély.


A terület visszafoglalása a madaraktól

Garaczi - amint egy Háy Jánossal folytatott, debreceni beszélgetésről született cikkből kiderül - "Akkoriban [A terület visszafoglalása a madaraktól c. kötet megjelenése idején] rövid, versekké tördelt szövegeket írt..., a 80-as évek közepére már 'fellazult' a műfaji szigor; többnyire ironikus-filozofikus művek születtek és töltenek meg ma is tekintélyes méretű koffereket.


Plasztik

"Azért írok, hogy ne kezdjek el hazudni". Garaczi László verseket publikált először, de első kötete már rövidprózát tartalmaz. Írásmódszerét ő maga fogalmazta meg a legpontosabban egyik interjújában: "A megírás fázisában előfordul, hogy többször is átdolgozom a szöveget, kidekázom a szavakat, de ha egyszer befejezettnek érzem, és főleg, ha meg is jelent, akkor ahhoz nem nyúlok többé. (..) A fölösleget ki kell metszeni, akármilyen fájdalmas. Én egészen mazochisztikus élvezettel tizedelem a soraimat.


Bónus Tibor: Garaczi László

Róla - Monográfia

A monográfia Garaczi László műveinek szövegmagyarázatát tűzte ki célként, vagyis a szoros szövegolvasás elvét szem előtt tartva igyekszik elvégezni feladatát. A részletes poetológiai vizsgálatot ugyanakkor irodalomtörténeti kérdésekkel, az irodalom általános elméleti problémáival egyaránt összekapcsolja. De az ezredvégi magyar és külföldi irodalom kontextusát s Garaczi egyes szövegalakító eljárásainak történeti előzményeit is hasonlóan figyelembe veszi.


Brahms és a macskák

Toepler Zoltánnal

Egy fiatal férfi arra vállalkozik, eljátssza az őrültet a show kedvéért, miközben minden pillanatát kamera rögzíti. A kísérlet azonban túl jól sikerül, és nem kell sok időnek eltelnie ahhoz, hogy a játék, a fantázia és a realitás kiszámíthatatlanul keveredni kezdjen, és nem tudjuk már hol vagyunk: elmeosztályon, színházban, tévéshow felvételén, vagy éppen Brahms zongorája mögött…


Idegen nyelven megjelent kötetek


Lemur Who Are You?

Noran Publishing House. Budapest, 2002Fordító: Nagy Ildikó NoémiPicasso sieht rotErzählungen

Literaturverlag Droschl, Ausztria, 2002Fordítók: Andrea Seidler és Deréky PálDie Wunderbare Busfahrt

Bekenntnisse eines Lemuren

Literaturverlag Droschl, Graz, 1999Fordítók: Andrea Seidler és Deréky Pál

Literaturverlag Droschl cop., Graz Wien, 1999